דרישה מהח"כים לסכל העברת סמכויות העבודה בשבת מנתניהו להנגבי - 0404
+
דרישה מהח"כים לסכל העברת סמכויות העבודה בשבת מנתניהו להנגבי שלמה מור

דרישה מהח"כים לסכל העברת סמכויות העבודה בשבת מנתניהו להנגבי

התנועה למדינה יהודית שלחה מכתב בהול לחברי הכנסת החרדים והדתיים: "סכלו את מתן ההיתר הכללי בענף הכדורגל אותו מובילים רה"מ בנימין נתניהו והשר חיים כץ". ביום א' (05.03) תתקיים הצבעת הממשלה להעברת סמכויות רה"מ בנימין נתניהו לשר התקשורת צחי הנגבי, שיהיה אחד משלושת השרים המרכיבים את הועדה שמוקמת מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, המוסמכת להענקת היתרי עבודה בשבת. בכך רה"מ מוריד מעצמו אחריות מלעסוק בעניין עקרוני וחשוב זה. מאז 1960 לא כונסה הוועדה הבנויה מראש הממשלה, שר העבודה (שר העבודה והרווחה כיום) ושר הדתות. יצויין כי מאז פירוק משרד הדתות ב-2003 לא הועבר סמכות שר הדתות לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה לשר לשרותי דת הרב דוד אזולאי. היועמ"ש בחוות דעתו (המצ"ב) בוחר "לא הכריע" בעניין העברת הסמכויות למשרד לשרותי דת, ובכך למעשה הוא הפקיע את סמכותו של השר הרב דוד אזולאי כצלע שלישית בוועדה, הגם שנמסרו לו מרבית הסמכויות של שירותי הדת בישראל. מדובר בניסיון נואל לחטוף היתר כללי להעסקה פוגענית בענף הכדורגל ללא התנגדות מסתמנת מצד השר אזולאי, כשהשרים חיים כץ וצחי הנגבי כבר הביעו בפומבי את תמיכתם בהוצאת ההיתר. לפיכך, התנועה למדינה יהודית דורשת במכתבה מהח"כים החרדים: "הינכם מתבקשים בזאת להתנגד לכל מהלך לכינוס הוועדה ו/או למתן היתר כללי לפעילות בשבת בענף הכדורגל. בכלל זאת, הינכם מתבקשים להתנגד להעברת סמכויות רה"מ נתניהו לשר הנגבי. כאשר המחוקק בחר להושיב את רה"מ בראש ועדה כזאת, שיש לה השלכות רוחב ציבוריות כבירות על צביון המדינה כולה, המחוקק התכוון כי רה"מ – הוא ולא אחר – ישקול ויכריע בסוגיה, ואם רה"מ היה מבין את גודל האחריות הציבורית המוטלת על כתפיו – הרי שעליו ועל כולכם להתנגד בכל תוקף להוצאת ההיתר, כאשר מבחינה משפטית תהיינה לו השלכות רוחב על כל ענפי הספורט האחרים ואף על תרבות המסחר בשבת." עוד מוסיפים בתנועה: "בנוסף למהלך ההתנערות של רה"מ, ביום ראשון תעלה לישיבת הממשלה הצעה להגדלת תקציב הישיבות על פי הסכמים קואליציוניים. תזמון ההצעות מעלה את התחושה כי הנציגים החרדים בממשלה האמורים להיות אמונים על קדושתה של השבת, מבצעים תרגיל פוליטי על חשבון השחקנים והשבת".