ח"כ סמוטריץ' מאיים בצעדים: "היועמ"ש חותר תחת הממשלה בצורה בוטה" - 0404
+
ח"כ סמוטריץ' מאיים בצעדים: "היועמ"ש חותר תחת הממשלה בצורה בוטה" איציק הררי, דוברות הכנסת

ח"כ סמוטריץ' מאיים בצעדים: "היועמ"ש חותר תחת הממשלה בצורה בוטה"

ח"כ בצלאל סמוטריץ' שלח מכתב ליועץ המשפטי לממשלה ואמר כי ינקוט בצעדים, הכוללים הצעת חוק וזאת במידה והיועץ המשפטי לממשלה יתייצב בעתירה שהוגשה נגד חוק ההסדרה ויציג עמדה המנוגדת לעמדת הממשלה, זאת כפי שעולה מתשובתו של היועמ"ש בתגובת המדינה לבקשת בעלי תשעת הבתים בעפרה למימוש פסק הדין בעניינם באמצעות אטימת הבתים. סמוטריץ' פנה ליועמ"ש במכתב וציין בין השאר: "ככל וזו היא אכן כוונתך, לטעמי מדובר בצעד בעייתי מאוד שאינו מתקבל על הדעת במדינה דמוקרטית מתוקנת ושעלול לפגוע במעמדו של היועץ המשפטי לממשלה כאמון על האינטרס הציבורי ולכן עליך להימנע ממנו. התייצבות של היועץ המשפטי לממשלה בהליך שהמדינה היא צד בו הינה שימוש לרעה בסמכות המוקנית ליועץ ובוודאי שאינה עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק, עם תכלית החוק ועם העיקרון שלפיו בבית המשפט המדינה מדברת בקול אחד. כאשר המדינה היא צד לתיק, חזקה עליה שהיא תייצג נאמנה את האינטרס הציבורי ותעלה את הסוגיות הרלוונטיות בפני בית המשפט ואין זה מן הראוי להשמיע בבית המשפט קולות מטעם גורמים ממשלתיים אשר חולקים על עמדת המדינה הרשמית. משכך, אני סבור שהמשמעות של התייצבותך בהליך היא הבעת חוסר אמון ביכולתה של הממשלה לייצג את האינטרס הציבורי כפי שהיא רואה אותו – אמירה שהיא חמורה ובעייתית ואף מעלה סימני שאלה ביחס ליכולת שיתוף הפעולה של היועץ עם הממשלה בעתיד. "מדובר בצעד בעייתי מאוד שאינו מתקבל על הדעת במדינה דמוקרטית מתוקנת ושעלול לפגוע במעמדו של היועץ המשפטי לממשלה כאמון על האינטרס הציבורי ולכן עליך להימנע ממנו. ככל שמכתבי זה לא ייענה בחיוב אשקול את המשך צעדיי, ובכלל זה הנחת הצעת חוק שתמנע אבסורדים מעין זה שבו בא כוחה של הממשלה מרשה לעצמו לחתור תחתיה בצורה כל כך בוטה – לנהל קמפיין רועש וקולני נגד הממשלה ונגד הכנסת ואף להתייצב נגדם בבית המשפט. במדינה מתוקנת שעוד נשאר בה מעט שכל ישר, הצעה כזו לא היתה נדרשת, אולם במקום בו השכל הישר אבד לא יהיה מנוס מלהחזירו בחקיקה".