היש יפה ממנה? ארצנו היפה במבט ממעוף הציפור - 0404
+