המשטרה על הפרסומים בעניין בדיקה בנושא נתניהו: ״הפרסומים על אחריות המפרסם בלבד״ - 0404
+
המשטרה על הפרסומים בעניין בדיקה בנושא נתניהו: ״הפרסומים על אחריות המפרסם בלבד״ 0404

המשטרה על הפרסומים בעניין בדיקה בנושא נתניהו: ״הפרסומים על אחריות המפרסם בלבד״

המשטרה ומשרד המשפטים ביקשו הערב (ד׳) להבהיר כי הפרסומים בנוגע לראש הממשלה הינם ״באחריות המפרסם בלבד״. המשטרה ומשרד המשפטים: ״בעקבות הפרסומים הערב בנוגע לבדיקה בעניינו של ראש הממשלה – הרינו להבהיר כי לא נוכל להתייחס לפרסומים, וזאת מטעמים ברורים כאשר הבדיקה תלויה ועומדת, ואין בכך לאשר או להכחיש דבר ממה שנטען בפרסומים. יודגש, כי משטרת ישראל פועלת בתיאום הדוק עם היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות ובבוא העת הציבור יעודכן באמצעות הודעה מוסמכת לגבי מהלכי הבדיקה. עד אז, כל פרסום הוא באחריות המפרסם בלבד״.