35 שנות מאסר למחבל מאבו דיס שסייע לפיגוע בירושלים - 0404
+
35 שנות מאסר למחבל מאבו דיס שסייע לפיגוע בירושלים חדשות 0404

35 שנות מאסר למחבל מאבו דיס שסייע לפיגוע בירושלים

35 שנות מאסר למחבל מאבו דיס בגין בשתי עבירות של סיוע לרצח, סיוע לניסיון לרצח, פעולה ברכוש למטרות טרור ועבירות נוספות. המחבל הערבי, תושב אבו דיס, היה שותף בפיגוע דקירה ברחוב הגיא בעיר העתיקה, הורשע ונדון למאסר בפועל במסגרת הסדר טיעון. נקבע כי על המחבל לפצות כל אחת מן המשפחות בסכום הפיצוי הסטטוטורי המלא, הקבוע בדין, בסך של 258,000 ש"ח. הסכומים האמורים ישולמו לאלמנותיהם של אהרון בנט ז"ל והרב נחמיה לביא ז"ל, על מנת שיעשו בהם, לרבות לעניין חלוקה לבני המשפחה השונים, על פי שיקול דעתן.