הוסרה רשמית חסינותו של גטאס - ייתכן וייעצר - 0404
+
הוסרה רשמית חסינותו של גטאס – ייתכן וייעצר Orrling, ויקיפדיה

הוסרה רשמית חסינותו של גטאס – ייתכן וייעצר