תושבי עמונה הגישו התחייבות נוספת לבג״ץ: ״נתפנה ללא תנאים״ - 0404
+
תושבי עמונה הגישו התחייבות נוספת לבג״ץ: ״נתפנה ללא תנאים״ שלמה מור

תושבי עמונה הגישו התחייבות נוספת לבג״ץ: ״נתפנה ללא תנאים״