סוסים גנובים שאותרו בקלנדיה הושבו לבעליהם בישוב אדם על ידי כוחותינו - 0404
סוסים גנובים שאותרו בקלנדיה הושבו לבעליהם בישוב אדם על ידי כוחותינו ביטחון אדם

סוסים גנובים שאותרו בקלנדיה הושבו לבעליהם בישוב אדם על ידי כוחותינו

במהלך הלילה פרצו ערבים את גדר המערכת בישוב אדם במטרה לגנוב סוסים, בישוב הוכרזה רמת כוננות עקב החדירה וכוחות רבים הכוללים את כיתת הכוננות בישוב רבש"צ הישוב גששי החטיבה וגדוד הפועל בגיזרה פעלו במקום על מנת לאתר את הגנבים ולהחזיר את הסוסים. עקבות הגנבים הגיעו עד הכניסה לקלנדיה הסמוכה שם אותרו הסוסים והוחזרו לבעליהם.