המדינה הגישה לבג"ץ בקשה לדחות את פינוי עמונה בחודש וחצי - 0404
+
המדינה הגישה לבג"ץ בקשה לדחות את פינוי עמונה בחודש וחצי שלמה מור

המדינה הגישה לבג"ץ בקשה לדחות את פינוי עמונה בחודש וחצי

המדינה הגישה לבג"ץ בקשה לשהות אחרונה של 45 יום נוספים מהמועד האחרון שקבע בג"ץ למימוש פסק הדין בעניין היישוב עמונה, כלומר עד ליום 8.2.17. זאת, לבקשת ראש הממשלה ושר הביטחון, ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה. בבקשה נאמר, כי בהינתן המורכבות, הרגישות והנפיצות הנלוות לפינוי התיישבות בסדר הגודל של עמונה, הכוללת 40 משפחות וכ-200 ילדים, השקיעה המדינה מאמצים עילאיים לגיבוש פיתרון אשר יאפשר את פינוי תושבי עמונה בדרכי שלום וללא עימות והתנגדות מטעמם, תוך צמצום הפגיעה במשפחות המתגוררות במקום. בבקשת המדינה נאמר, כי שלשום הושגה הסכמת תושבי עמונה לפינוי המקום מרצון ובדרכי שלום. הסכמה זו מבוססת על מתווה (המפורט בבקשה) הכולל את כוונתה של המדינה לפעול להקמתה של חלופת מגורים לתושבי עמונה. גם לאחר שהתברר שלא ניתן, לעת הזו, לקיים את אחד ממרכיבי המתווה (התחלת בניה לאלתר על חלקה מספר 38 בגוש 21), הודיעו נציגי התושבים כי הסכמתם לפינוי בדרכי שלום וללא עימות והתנגדות מטעמם עומדת בעינה. הדחייה הקצרה המבוקשת כעת במועד האחרון למימוש פסק הדין – בת 45 הימים – נדרשת לשם השלמת מציאת פתרונות מגורים זמניים לתושבי עמונה, בשים לב להסכמתם לפינוי בדרכי שלום, וכן לבחינת מכלול הנסיבות העובדתיות וההשלכות המשפטיות של שינוי הנסיבות שיפורט להלן ביחס לחלקה 38. הדרג המדיני הבהיר כי המדינה לא תבקש ארכה נוספת מעבר ל-45 הימים המבוקשים כעת, וזאת גם אם המתווה לא ימומש בתום 45 הימים. המדינה מציינת כי מדובר בבקשה קונקרטית שנועדה לאפשר את פינוי תושבי עמונה מרצון ובדרכי שלום, באופן שיצמצם באורח משמעותי את כלל ההשלכות הפוטנציאליות של האירוע, תוך מתן מענה ראוי והולם למשפחות המתגוררות בעמונה, כאשר פרק הזמן המבוקש כעת הוא קצר, תחום וסופי בהחלט. המדינה סבורה, כי ישנם שני הבדלים משמעותיים ומהותיים בין הבקשה הקודמת להארכת מועד לבין הבקשה הנוכחית, אשר לשיטתה מצדיקים היענות לבקשה זו: הראשון הוא התחייבות תושבי עמונה לפינוי מוסכם ללא כל עימות או התנגדות מצידם, והשני הוא פרק הזמן המבוקש (45 יום לעומת 7 חודשים בבקשה הקודמת).