תרגיל של פיקוד העורף: אזעקות הופעלו בכמה אזורים - 0404
+
תרגיל של פיקוד העורף: אזעקות הופעלו בכמה אזורים 0404

תרגיל של פיקוד העורף: אזעקות הופעלו בכמה אזורים

תרגיל בלבד: צופרי האזעקה הופעלו בכמה אזורים בארץ.