שריפת מתבן גדולה מזרחית לכוכב מיכאל - 0404
שריפת מתבן גדולה מזרחית לכוכב מיכאל ביטחון אשכול

שריפת מתבן גדולה מזרחית לכוכב מיכאל

צוותי כיבוי הוזעקו לשריפה גדולה של מתבן מזרחית לכוכב מיכאל.

לוחמי האש החלו לפעול במקום למניעת התפשטות למבנים יבילים סמוכים לשריפה ולהשגת שליטה על האש.