ראש העיר רמת גן לשעבר נשלח ל-3 שנות מאסר - 0404
+
ראש העיר רמת גן לשעבר נשלח ל-3 שנות מאסר שירות בתי הסוהר

ראש העיר רמת גן לשעבר נשלח ל-3 שנות מאסר

הערעור על הכרעת הדין נדחה ברובו וצבי בר נשלח למאסר של שלוש שנים בפועל. נותרה על כנה הרשעת בר ב-4 עבירות של קבלת שוחד; עבירה אחת של מרמה והפרת אמונים; שתי עבירות הלבנת הון; שיבוש מהלכי משפט; ו-3 עבירות מס. בר זוכה מעבירה אחת של הלבנת הון ו-5 עבירות מס. הערעור על גזר הדין התקבל חלקית. עונש המאסר שנגזר על בר הופחת ל-3 שנות מאסר בפועל (מ-5 שנים ומחצה שגזר בית המשפט המחוזי); וסכום הקנס שהוטל עליו הופחת ל-800,000 ש"ח. בעניינו של שאול לגזיאל: הערעור על הכרעת הדין נדחה. נותרה על כנה הרשעת לגזיאל בשתי עבירות של מתן שוחד ועבירה אחת של הלבנת הון. הערעור על גזר הדין התקבל חלקית. עונש המאסר שנגזר על לגזיאל הופחת ל-9 חודשי מאסר בפועל (מ-33 חודשים שגזר בית המשפט המחוזי). בעניינו של חיים גייר: הערעור על הכרעת הדין נדחה ברובו. נותרה על כנה הרשעת גייר בעבירה אחת של מתן שוחד ועבירה אחת של שיבוש מהלכי משפט. גייר זוכה מעבירה אחת של הלבנת הון. הערעור על גזר הדין התקבל חלקית. עונש המאסר שנגזר על גייר הופחת ל-10 חודשי מאסר בפועל (מ-11 חודשים שגזר בית המשפט המחוזי); ובוטל החילוט שהוטל עליו. בעניינו של דוד לוי: הערעור על הכרעת הדין נדחה ברובו. לוי זוכה מתשלום אחד של שוחד וסכום השוחד שבו הורשע הופחת ל-345,000 ש"ח. הערעור על גזר הדין התקבל חלקית. עונש המאסר שנגזר על לוי הופחת ל-10 חודשי מאסר בפועל (מ-22 חודשים שגזר בית המשפט המחוזי).