176 יהודים עלו במהלך השבוע להר הבית - 0404
+
176 יהודים עלו במהלך השבוע להר הבית .

176 יהודים עלו במהלך השבוע להר הבית

176 יהודים עלו להר הבית בשבוע הראשון של חודש כסלו תשע"ז. עלייה של עשרה אחוזים ביחס למספר העולים בשנה שעברה. מלבד שוחרי המקדש, עלו השבוע 60 תלמידי מכינת העמק להר הבית. תלמידי המכינה המעורבת פוצלו לשתי קבוצות בגין כיפות שחבשו כמה מהתלמידים. בעקבות כך זכו העולים בקבוצה השנייה להדרכה יהודית בהר מפי מדריכי ההר. מעצרים: עזריה ברוך נעצר השבוע בהר הבית לאחר שצעק במקום את קריאת 'שמע ישראל' במחאה נגד הכוונה להחריב את היישוב עמונה. ברוך נעצר באגרסיביות, משקפיו הושלכו ונשברו והוא נשפט להרחקה בת 30 יום מהר הבית ומבואותיו. הנתונים באדיבות: ייראה – ארגון לעידוד העלייה להר הבית.