חוק ההסדרה אושר בקריאה טרומית ללא סעיף עמונה - 0404
+
חוק ההסדרה אושר בקריאה טרומית ללא סעיף עמונה מטה המאבק

חוק ההסדרה אושר בקריאה טרומית ללא סעיף עמונה