מינויים חדשים בצה״ל - 0404
+
מינויים חדשים בצה״ל אריאל חרמוני, משרד הביטחון

מינויים חדשים בצה״ל

תא״ל עודד בסיוק ימונה למפקד עוצבת הפלדה. תא״ל סער צור ימונה למפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה.