יש יפה כארצנו? עלי והרי בנימין - 0404
+
יש יפה כארצנו? עלי והרי בנימין דוד בן חמו

יש יפה כארצנו? עלי והרי בנימין

היישוב עלי והרי בנימין כפי שצילם דוד בן חמו