הושב נכס לקשישה עקב הטעייתה לחתום על חוזה במתנה - 0404
+
הושב נכס לקשישה עקב הטעייתה לחתום על חוזה במתנה אילוסטרציה

הושב נכס לקשישה עקב הטעייתה לחתום על חוזה במתנה

לאחר שנודע לקשישה ערירית המאושפזת במחלקה סיעודית בבית אבות כי נפלה קורבן ל"תרגיל" וללחצים שהופעלו עליה בידי זוג שכניה אשר ניצלו את מצבה הבריאותי לצורך חתימה על העברת הנכס שברשותה על שמם, היא פנתה אל עורך הדין שטיפל בעסקה עבור שני הצדדים, באמצעות עובדת סוציאלית בבית האבות בו היא שוהה, והודיעה על רצונה לבטל את ההסכם. חרף הודעתה של ההקשישה פעל עורך הדין להשלמת העסקה. עקב כך סגן הנשיא בנימין ארבל מבית המשפט המחוזי בנצרת הורה על ביטול הסכם המתנה עליו חתמה הקשישה ועל ביטול ייפוי הכוח הבלתי חוזר שנחתם על ידה באותו מועד. בהתאם לכך הורה גם על ביטול העברת זכות הבעלות שבוצעה בלשכת רישום המקרקעין והזכויות בנכס המדובר ירשמו מחדש על ידי רשם המקרקעין ומשרדי רשות מקרקעי ישראל על שם הקשישה.