הושג סיכום עם חברות הביטוח על פיצוי נפגעי גל ההצתות - 0404
הושג סיכום עם חברות הביטוח על פיצוי נפגעי גל ההצתות

הושג סיכום עם חברות הביטוח על פיצוי נפגעי גל ההצתות

שר האוצר משה כחלון וסגן שר האוצר יצחק כהן הגיעו לסיכום עם חברות הביטוח בדבר פיצוי לנפגעי גל השריפות. על פי הסיכום, קיבלו על עצמן חברות הביטוח לשלם את הפער שבין הערכת שמאי מס רכוש, לבין הערכת השווי של חברות הביטוח. משמעות הדבר היא כי המדינה, באמצעות קרן מס רכוש תשלם לכל מי שביתו נפגע מהשריפה באזורים שהוכרזו על יד רשות המסים כנפגעי פעולות איבה, ואילו חברות הביטוח, לפנים משורת הדין ובאופן חד פעמי ישלימו את התשלום עד גובה הפוליסה של המבוטחים. הוקם צוות עבודה שבו יהיו שותפים משרד האוצר ונציגי חברות הביטוח שייתן מענה לפרטים המקצועיים והטכניים שיעלו. השר כחלון הודה לסגנו יצחק כהן על מאמציו ומציאת הפתרון. סגן שר האוצר יצחק כהן אמר, כי ההסכם שהושג מול חברות הביטוח הוא שעתם היפה של חברות הביטוח שנענו לבקשת שר האוצר ואנוכי להשלים את ההפרש בין הפיצוי העיקרי שהמדינה מעניקה לבין גובה הפוליסה, ואני שמח שהמערכת יודעת להתאחד ולהתעלות ברגעים כאלו לטובת האזרחים הנפגעים״.