חג סיגד שמח לאחינו בני העדה האתיופית - 0404
חג סיגד שמח לאחינו בני העדה האתיופית מאור נידם

חג סיגד שמח לאחינו בני העדה האתיופית

חג סיגד שמח לאחינו היקרים בני העדה האתיופית. ראוי שכל יהודי בעולם ילמד את חשיבות החג, הכמיהה לירושלים בירת ישראל הנצחית. סיגד הוא חג חשוב והחג של בני העדה האתיופית הוא למעשה גם החג של כל עם ישראל! חג שמח!