המדינה: ההצתות בחיפה, זכרון, נווה צוף, דולב ועוד - על רקע לאומני - 0404
+
המדינה: ההצתות בחיפה, זכרון, נווה צוף, דולב ועוד – על רקע לאומני 0404

המדינה: ההצתות בחיפה, זכרון, נווה צוף, דולב ועוד – על רקע לאומני

בימים האחרונים פרצו ברחבי ישראל שריפות רבות, אשר בחלקן גרמו נזקים רבים לרכוש. ממכלול המידע שהתקבל ברשות המסים ממשטרת ישראל ומנציבות כיבוי האש עולה כי, נכון למועד זה, מסקנת גורמים אלה הנה כי אירועי השריפות במקומות שיפורטו להלן, הן הצתות מכוונות שעולה בהן חשד סביר כי מקורן בפעולות איבה. לאור כך, המסקנה המתבקשת שבמקומות אלו ניתן לקבוע כי מדובר בנזק מלחמה כהגדרתו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, או כי מדובר בפגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, אשר אלו מזכים בפיצויים על פי החוק. נכון לשעה זו מדובר במקומות ובמועדים הבאים, אשר בהם לפי הידוע לנו אף נגרם נזק לרכוש: ישוב: תאריך ושעת האירוע 1 מושב טל-אל 20.11.16 02:00 2 זיכרון יעקב 22.11.16 11:30 3 ישוב דולב 22.11.16 20:30 4 ישוב גילון 23.11.16 00:00 5 ישוב טלמון 23.11.16 21:00 6 חיפה 24.11.16 10:00 7 ישוב נירית 24.11.16 15:00 8 ישוב נטף 25.11.16 15:00 9 נווה צוף, חלמיש 25.11.16 22:50 לגבי יתר אתרי השריפה הבדיקה מול גורמי הביטחון וכיבוי אש טרם הסתיימה ו/או לא ידוע לנו על נזקים, וככל שיתקבלו בהמשך ממצאים חדשים אשר מצביעים על פעולת איבה ולנזקים שנגרמו לרכוש, הרשות תעדכן רשימה זו בהתאם.