הפועל חיפה: רואש לא הורשה להתאמן, יעמוד מחר בפני ועדת משמעת - 0404
+