הפועל חיפה: רואש לא הורשה להתאמן, יעמוד מחר בפני ועדת משמעת - 0404
הפועל חיפה: רואש לא הורשה להתאמן, יעמוד מחר בפני ועדת משמעת

הפועל חיפה: רואש לא הורשה להתאמן, יעמוד מחר בפני ועדת משמעת