ח״כ סמוטריץ׳ ליועמ״ש: ״בג"צ אינו מוסמך לדון במתווה הכותל״ - 0404
+
ח״כ סמוטריץ׳ ליועמ״ש: ״בג"צ אינו מוסמך לדון במתווה הכותל״ ארנון בוסאני

ח״כ סמוטריץ׳ ליועמ״ש: ״בג"צ אינו מוסמך לדון במתווה הכותל״

במכתב ששיגר סמוטריץ' ליועץ המשפטי לממשלה הוא דורש ממנו לוודא כי תשובת המדינה לבג"ץ תכלול את הטענה לפיה בית המשפט כלל אינו מוסמך לעסוק בסוגיה. דבר המלך במועצה על ארץ ישראל. דבר חקיקה מנדטורי זה עומד עדין בתוקפו כפי שעולה משורה של פסקי דין שניתנו בבית המשפט העליון בשנים האחרונות. "הסדר חקיקתי זה גובש כבר בתחילת המאה הקודמת על רקע התודעה כי סכסוכים ומחלוקות בין-דתיים ובין-עדתיים הנוגעים לזכויות למקומות הקדושים אין מקומם להידון במסלול השגרתי של הליכי בית משפט; אלא בשל אופיים המיוחד, הטעון השלכות לאומיות ובינלאומיות כאחד, פתרונם צריך להימצא בדרג המדיני במישור הלאומי או הבינלאומי. הסדר מיוחד זה, העומד בעינו גם היום, מדגיש את רגישותם המיוחדת של המקומות הקדושים, החורגת מגבולות הארץ ומתפרשת על מערכות יחסים בינדתיות וכלל-עולמיות. רגישות זו משתקפת גם בדרכי פתרון המחלוקות הבין-עדתיות ובין-דתיות ביחס למקומות אלה. בהמשך מכתבו מציין ח"כ סמוטריץ' כי בעתירות התלויות ועומדות בפני בית המשפט בסוגיות חופש הפולחן בכותל נדרש ייצוג נפרד ועצמאי עבור הרבנות הראשית שכן עמדת הרבנות הראשית שונה בתכלית מעמדת ממשלת ישראל כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטת ממשלה 1075-בנושא מתווה הכותל. סמוטריץ' מוסיף כי הממשלה הפרה את חובתה של היוועצות עם הרבנים הראשיים בדבר המתווה כפי שמוזכר בחוק "השמירה על המקומות הקדושים, משכך, לא יעלה הדעת שהרבנות הראשית תיוצג על כורחה, יחד עם ממשלת ישראל בידי היועץ המשפטי לממשלה".