יישובים בעוטף נדרשו להחזיר תרומה שקיבלו לטובת טיפול בשריפות הבלונים - הצטרפו ל״האולפן הפתוח״ - 0404
+

יישובים בעוטף נדרשו להחזיר תרומה שקיבלו לטובת טיפול בשריפות הבלונים – הצטרפו ל״האולפן הפתוח״