בעקבות התחדשות השריפה- החל פינוי תושבים בישוב טלמון - 0404
+
בעקבות התחדשות השריפה- החל פינוי תושבים בישוב טלמון עמיר בוחניק

בעקבות התחדשות השריפה- החל פינוי תושבים בישוב טלמון

בעקבות התחדשות השריפה בישוב טלמון החל פינוי תושבים. השריפה נעה לכיוון הבתים בקו הראשון של הישוב.