13.5 שנות מאסר למחבלת פיגוע המספריים בירושלים - 0404
+
13.5 שנות מאסר למחבלת פיגוע המספריים בירושלים עדכונים

13.5 שנות מאסר למחבלת פיגוע המספריים בירושלים

13.5 שנות מאסר למחבלת בגין ניסיון לרצח בפיגוע דקירה באמצעות מספריים בשוק מחנה יהודה בירושלים. פרטיה של המחבלת הערביה לא פורסמו מאחר ומדובר בקטינה.