הוסר החשש לאירוע ביטחוני בבית אריה - 0404
הוסר החשש לאירוע ביטחוני בבית אריה מוקד 443

הוסר החשש לאירוע ביטחוני בבית אריה

תושבי בית אריה התבקשו להסתגר בבתיהם ולדווח על כל ארוע חריג וזאת בעקבות פירצה שהתגלתה בגדר היישוב.
 
כוחות הוזעקו ליישוב וביצעו סריקות נרחבות שלאחריהן הוחלט על חזרה לשגרה.