הוצאות מעונות רה"מ לשנת 2015: הנמוכות בשבע השנים האחרונות - 0404
+
הוצאות מעונות רה"מ לשנת 2015: הנמוכות בשבע השנים האחרונות אבי אוחיון, לע"מ

הוצאות מעונות רה"מ לשנת 2015: הנמוכות בשבע השנים האחרונות

הוצאות מעונות ראש הממשלה בשנת 2015 הן הנמוכות ביותר בשבע השנים האחרונות. כל התשלומים נעשו באישור גורמי המקצוע ועל פי החוקים שחלו על כל ראשי הממשלה והם נובעים מהחלטות הכנסת והיועץ המשפטי לממשלה – כך נמסר בסביבתו של ראש הממשלה. באשר לבקשה על החשבוניות נמסר מסביבתו של ראש הממשלה: "עבור הטיפול בבקשה נדרשים משאבים רבים ומאות שעות עבודה של אנשי המשרד, שעות אלה נגזלות מהעבודה המקצועית של אותם העובדים. לכן, הגורמים הרלוונטיים במשרד לא נענו לבקשה בהתאם לסעיפים 8(1), 9(א)(1), 9(א)(3) ו-11 לחוק, הקובעים שרשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע אשר הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה".