נתניהו הקים צוות במטרה להביא להסדרת עמונה במודל הקפריסאי - 0404
נתניהו הקים צוות במטרה להביא להסדרת עמונה במודל הקפריסאי שלמה מור

נתניהו הקים צוות במטרה להביא להסדרת עמונה במודל הקפריסאי

במהלך ישיבת שרינו עדכן ראש הממשלה, בנימין נתניהו, את השרים כי קיים פגישה עם פרופ׳ ג׳ו ווילר והחליט להקים צוות בראשות ד"ר רועי שיינדורף ואחז בן-ארי, שמטרתו להביא המלצה להסדרה באמצעות טריבונל (בית משפט) שמתבסס על המודל הקפריסאי. בפגישה שהוביל רה"מ עם פרופ' ווילר השתתפו גם שרי הביטחון, המשפטים והיועמ"ש. נתניהו אמר לשרים כי הוא ממשיך במלא המרץ לקדם את פתרון נכסי הנפקדים. פתרון נכסי הנפקדים מקודם כפתרון לסוגיית עמונה ופתרון הטריבונל שמוביל רה"מ מקודם כפתרון לבעיות הסדרה בהמשך.