מונו שופטות לבית הדין הצבאי לערעורים - 0404
+
מונו שופטות לבית הדין הצבאי לערעורים חדשות 0404

מונו שופטות לבית הדין הצבאי לערעורים

הועדה לבחירת שופטים צבאיים משפטיים בחרה בישיבתה באלוף-משנה אורלי מרקמן ובאלוף-משנה מאיה הלר לכהונת שופטות בית הדין הצבאי לערעורים. אלוף-משנה אורלי מרקמן תועלה לדרגת תת-אלוף.