במשמרת של ליברמן: נהגים זועמים על דגל אש״ף ענק שהונף ליד כביש 6 - 0404
+
במשמרת של ליברמן: נהגים זועמים על דגל אש״ף ענק שהונף ליד כביש 6 0404

במשמרת של ליברמן: נהגים זועמים על דגל אש״ף ענק שהונף ליד כביש 6

במשמרת של ליברמן. שר הביטחון התבטא שבעתיד הגבול יעבור בכביש 6 (הוא חושב שהוא כבר ראש ממשלה), וזה מה שרואים נהגי ישראל במחלף ניצני עוז על כביש 6. בשבוע האחרון נוסעים בציר שולחים לחדשות 0404 תמונות של דגל הטרור (אש״ף) הענק שהונף שם במיוחד כדי להרגיז את העם היושב בציון. הדגל מונף באזור טול כרם. אם לא נטפל (וברור שלא נטפל), זה רק עניין של זמן שדגלים נוספים כאלה יתנוססו בכל חור. ירין, שחלפה בציר, לחדשות 0404: ״אין לי מילים. אתה נוסע בארץ שלך ופתאום הדבר הזה מופיע לך מול העיניים. דגל שמאחוריו טרור ורצח״. שיקו, שחלף גם הוא במחלף ניצני עוז: ״פתאום אתה מקבל את הבום הזה מול העיניים. זה מרתיח. צה״ל צריך להכנס לשם ולהוריד אותו״.