המועצה לביטחון לאומי: רכש הצוללות נעשה בתיאום מלא עם משהב"ט - 0404
+
המועצה לביטחון לאומי: רכש הצוללות נעשה בתיאום מלא עם משהב"ט תומר יעיש

המועצה לביטחון לאומי: רכש הצוללות נעשה בתיאום מלא עם משהב"ט

המועצה לביטחון לאומי מבהירה כי ״רכש הצוללות נעשה בתיאום מלא עם משהב"ט בהליך תקין לחלוטין. עוד נמסר מהמועצה לביטחון לאומי כי, ״לנוכח הטענות הנמשכות בכלי התקשורת, המל"ל מבקש להבהיר שמערכת הביטחון הייתה מעורבת בכל שלבי רכש הצוללות, ותהליך הרכש שהתנהל היה תקין לחלוטין. להלן העובדות לאשורן: 12.10.15 – נציג מוסמך של משהב"ט מעביר לראש המל"ל מסמך במסגרת דיון הכנה לקראת נסיעת רה"מ נתניהו לגרמניה, ובו מפורטת דרישת צה"ל לרכש 3 צוללות (שיחליפו צוללות קיימות). מתוך המסמך: “The proposal and the request: To sign a framework agreement for the provision of three more submarines”. 21.10.15 – רה"מ נתניהו נוסע לגרמניה עם ר' המל"ל יוסי כהן ומעלה מול הקנצלרית מרקל את האפשרות לרכוש שלוש צוללות. היא משיבה בחיוב. 14.11.15 – רה"מ נתניהו מעדכן את הקבינט, בנוכחות שר הביטחון יעלון, על פגישתו עם הקנצלרית ועל הסכמתה לבקשתנו לרכוש שלוש צוללות. 7.2.16 – לקראת המפגש בין ראש הממשלה לקנצלרית גרמניה בברלין, ר' המל"ל בפועל יעקב נגל מעביר למנכ"ל משהב"ט ולמזכ"צ שהב"ט טיוטה של מזכר הבנות עם גרמניה, ומבקש את התייחסותם. 9.2.16 – מנכ"ל משהב"ט דן הראל משיב תשובה חיובית עקרונית לרכש הצוללות בעתיד, אך מבקש לשמור על גמישות בלוח הזמנים. בהמשך אותו שבוע המל"ל מבצע עבודת מטה עם משהב"ט לעדכון טיוטת מזכר ההבנות בהתאם לבקשת משהב"ט. התהליך כלל שיחות ותיאומים, שבסופם גובש נוסח סופי מוסכם של טיוטת המזכר להעברה לגרמנים. 16.2.16 – רה"מ נתניהו מציג לקנצלרית גרמניה מרקל את טיוטת מזכר ההבנות, במסגרת המפגש בין ממשלות ישראל וגרמניה בברלין. 18.2.16 – ר' המל"ל בפועל יעקב נגל מעדכן בכתב את שהב"ט ומנכ"ל משהב"ט על פגישת רה"מ והקנצלרית. במסמך מפורטת ההסכמה לפתוח במו"מ על מזכר ההבנות לרכש 3 צוללות, בהתאם לצרכים שהגדיר משהב"ט. המל"ל מתכלל עבודת מטה בין-משרדית עם משהב"ט, צה"ל, משרד האוצר ומשרד החוץ. 30.6.16 – משלחת בין-משרדית בראשות ר' המל"ל בפועל יעקב נגל ובהשתתפות נציגים בכירים ממשהב"ט וצה"ל נוסעת לגרמניה כדי לפתוח במו"מ על מזכר ההבנות. 5.10.16 – רה"מ בנימין נתניהו ור' המל"ל בפועל יעקב נגל מעדכנים את הקבינט על התקדמות המשא ומתן לרכש 3 הצוללות. 26.10.16 – הסיכום עם גרמניה מוצג בקבינט והפרויקט מאושר פה אחד.