שריפה במטבח בית מלון רימונים בטבריה - 0404
+
שריפה במטבח בית מלון רימונים בטבריה חדשות 0404

שריפה במטבח בית מלון רימונים בטבריה

4 צוותי כיבוי ומנוף גבהים, פועלים לכיבוי שריפה במטבח בבית מלון רימונים מינרל.