הגאדג'טים החדשים שיצילו חיים: כך נערכים בצה״ל למערכה הבאה - 0404
צילום: דובר צה"ל

הגאדג'טים החדשים שיצילו חיים: כך נערכים בצה״ל למערכה הבאה

צה"ל משנה את תפיסת הפינוי הרפואי לקראת המערכה הבאה ועושה זאת עם שורה של מכשור מתקדם וחדיש, הכולל אימונים יחודיים לצה״ל בין צבאות העולם כולו.

המערך החדש כולל הכנסת ציוד רפואי ומכשור מתקדם לערכה וניטור פצוע – הצבא היחיד בו כל לוחם מקבל ׳קט׳, תרגול של ח״ע בעזרת גדם מפלסטיק שבעזרתו מתרגלים טיפול בדימום וקשירת ח״ע.

פרוייקט 101– שעון חכם המוצמד לפצוע ובו מוזנים כל הנתונים, מספק בזמן אמת תמונה שלמה וכוללת אודות מצבו הרפואי של הפצוע מתחילת הטיפול הרפואי בנקודת הפציעה ועד להגעתו לבית החולים, תוך ייעול תהליך המיון והטיפול הניתן לפצוע בבית החולים. כיום נמצאים בשימוש 30 צמידים ו-10 ערכות מטפל. תורגלו לראשונה לאורך כל שרשרת הפינוי הרפואי בצק"ח האחרון.

רחפנים חדשים המספקים ציוד רפואי– רחפן air hopper שנוסה לראשונה בצק״ח גדעון שהתרחש לפני כשבועיים – רחפן כבד למשימות לוגיסטיקה ומשימות עזר, התנסות במתאר לוגיסטי מלא – טווח של 5-10 ק״מ, מסוגל לסחוב כ-30 קילוגרמים. כיום קיימים מספר רחפנים כאלה. בנוסף, נוספו אמבולנסים חדשים, עד סוף 2019 יהיו בשימוש 94 אמבולנסים חדשים.

דובר צה"ל

שיפור כשירות מגיש העזרה הראשונה– הלוחמים לומדים בצורה מקצועית איך לתת מענה של עזרה ראשונה כי בסופו של דבר הם יהיו האנשים הראשונים שיטפלו בפצוע ומערך חניכה הכולל מומחים מתחום הטיפול הנמרץ.

דובר צה"ל

אימונים – אימונים משולבים של פלוגות רפואה חטיבתיות עם צוות 10 (מנתח). כמו כן לראשונה שולבו בצק"ח רופאים אזרחיים מתחום הטיפול הנמרץ שחנכו את הרופאים הצבאיים.

חיזוק הכשירות הנפשית– הפריסה הרחבה ביותר בצה״ל של קציני בריאות הנפש. כיום קיימים קב"נים בחטיבות, יש עלייה משמעותית בזמינות ואנחנו פוגשים אותם בשטחי כינוס לפני לחימה ולאחר הלחימה.

תאג״ד חדש– מורכב מרופא, פרמדיק ואח בקצה המבצעי. תורגל בצק"ח. זה הצוות המטפל שנראה בעוד מספר שנים לאור תכנית "פסגה" והגדלת מספר האחים והאחיות בצה"ל לצד שילובם בגדודים.
עמ״ט הפינוי הרפואי בהובלת יוסי בכר- המטרה של העמ"ט היתה אפיון הפערים, גיבוש תפיסה והצגת מסקנות והמלצות באשר לפינוי הנפגעים בשדה הקרב היבשתי. בעקבות העמ"ט אנו מגדירים את הפינוי כמשימה מרכזית עם הקצאת כוחות ותפיסה מוגדרת לראשונה. פלגות פת״ן (פינוי, תספוק וניוד) כאשר מפקדי הפלוגות הם מפקדים אג״מים. המימוש בא לידי ביטוי בבניית פלגות פינוי, גדודיות וחטיבתיות למערך המתמרן. מסקנות העמ"ט תורגלו לראשונה בצק"ח.

דובר צה"ל

מהפכה בתפיסת הלוגיסטיקה מתוך הבנה שסיוע מנהלתי קריטי ליכולת המבצעי ומעבר מלוגיסטיקה רחוקה ללוגיסטיקה צמודת תמרון.

הפלס״ם- מענה לוגיסטי ברמת הגדוד- כשירות 03 ואישור תוכניות ברמת החטיבה. הובלת מבצעים לוגיסטיים להכנסת כוחות למרחב וביצוע מבצע ניוד חטיבתי לעבר מרחב הלחימה ופינוי נפגעים.
פיילוט של יחס״ם בצק"ח- יחידת סיוע מנהלתי, יש מפקד שמקבל פקודות מהאג״ם החטיבתי ומסוגלת לנהל רשת של פלס״מים ולנתב אותן לפי מידת הצורך בתוך היחידה.

מרכז לוגיסטי נייד בעומק- יחידה מטכ״לית שמופעלת על פי החלטה ונותנת מענה לוגיסטי מלא ועצמאי בעומק. (גודל של מגרש).
תפיסת הניוד הטקטי ביבשה- הכנת מלאי להעמסה של עשרות משטחי תחמושת, אלפי ליטרים של קפסולות מים, ציוד כללי וציוד לחימה ומנות קרב, העמסת משאיות ופריקת מכולות ופריקת המכולות במשטחים. מייעל את הניוד באופן משמעותי.

דובר צה"ל

טכנולוגיה לוגיסטית ורפואית במלחמה הבאה:

שיירה מנוהגת: שיירה אוטונומית שהשליטה בה היא דרך ג׳ויסטיק (מופעל ממכלול הנהלה או ע״י כוח ייעודי מוגדר ממקום אחר) כשהשיירה נוסעת על ציר בלבד או באמצעות האמר שליטה עם מנהג. נעה למרחק הלחימה הגדודי עם כלל האמצעים הנדרשים בהתאם לציר תנועה שהוזן. בצק"ח הופעלה על ידי חיילים שהוכשרו לכך.

גור- מיכלים של 5000 ליטר, המיכלים הם ממוגנים וייעודם הוא הובלת סולר, תחמושת ואמצעים בגרירה אחר נמר, מרכב ופומה. כרגע נמצא בתהליך ניסוי ולמידה מתמשך.

פרובוט- סבל חי"ר מנוהג העוזר לכוחות הלוחמים לפנות ציוד ונשלט על ידי ג׳ויסטיק. נשיאת 500 ק״ג על גבי כלי רובוטית בשליטה ידנית. קיימים כיום בודדים בצה"ל.

גמל מים – מכולת מים עם מקור אנרגיה המיועד לשינוע מים ברמה הגדודית. מדובר בתחליף למיכליות הריאו ולמיכליות הקוביות שנמצאים במערך מעל שלושים שנים. המערכת יכולה גם לשאוב מים. היא עצמאית בשטח והיא נוחה לשינוע ולקיבוע.

דובר צה"ל

אחזקה אחרת – שופרה זמינות האמל"ח בהכשרות ובגדודים:

שיפור הזמינות האחזקתית לאמל״ח ואמסל״ח, לחיזוק מוכנות הקצה המבצעי תוך ייעול תהליכים ומערכי אחזקה
ברמת הגדוד- גדוד חזק ועצמאי בכל מצבי השח״ם, ללא פגיעה בניידות. ישנם 2 דרגי תיקון – איגום כלל פעילויות האחזקה כדרג השדה והגדרת דרג שיקום.

אגד האחזקה הארצי- מענה אחזקתי מלא ליחידות ההכשרה, ימ״חים ומשקים, טיפולים עמוקים ותיקונים מורכבים לכלל צה״ל. צוות התיקון והאחזקה מגיעים ישירות אל היחידות בשטח וחוסכים את תהליך השינוע. השינוי בא לידי ביטוי בצמצום היקף הטיפולים ובעליה בזמינות רכב בבט״ש.

ישנה עצמאות בתחום הגרירה ו- 83% מהחלפים מסופקים תוך 24 שעות. צמצום עומסי עבודה בימח״ים בראייה רב חילית. כחלק מתפיסה אחרת הוסבו 10 מתוך 13 יחידות ההכשרה לתפיסת ׳אחזקה אחרת׳. השינויים שעשינו הביאו לשיפור זמינות האמל״ח ביחידות ההכשרה ושיפור זמינות האמל״ח בגדודים הסדירים.

כשירות הימ״חים – שיפור תשתיות, רכש אמצעים והוספת כוח אדם:

שיפור התשתיות, סביבת העבודה התפעולית ורכש אמצעים להעלאת כשירות הימ״חים.
התוכנית כללה תוספת תקינת כוח אדם משמעותית ושיפור תנאי השכר של הנגדים. מדובר על השקעה של 260 מש״ח עד כה. הכסף הושקע בשיקום תשתיות של מחסנים לוגיסטיים, מרכזי טיפולים, ושיקום נשקיות, לצד רכש אמצעי ניוד, אמצעים לסביבת עבודה, כלי עבודה ואוהלי הח״י לנשקיות. מבחינת כוח אדם, נוספו עשרות תקנים עבור נגדי כשירות הימ״ח בדגש על חטיבות החוד, הועלה שכר נגדי הימ״ח בכ-1600 ש״ח והוענק מענק ע״ס 5000 ש״ח בגין חתימה ל-5 שנים.

ההשפעות העיקריות של הימ״חים הן 40% צמצום של טיפולי הרק״ם, 30% צמצום טיפולי רכב ו- 95% צמצום שינוי רכב ונגמ״ש.

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]