הוסר החסם העיקרי להקמת בנק חברתי בישראל - 0404
+
הוסר החסם העיקרי להקמת בנק חברתי בישראל Körnerbrötchen. ויקיפדיה

הוסר החסם העיקרי להקמת בנק חברתי בישראל

החסם העיקרי להקמת בנק חברתי בישראל הוסר. הדרישה להון עצמי תעמוד על 3 מיליון ש"ח בלבד. רגולציה מופחתת ודרישות הון עצמי נמוך שיקלו מאוד על הקמת בנק חברתי-אגודות אשראי – כך עולה מהצעת חוק שנדונה היום בוועדת הרפורמות. יו"ר הוועדה ח"כ אלי כהן: "בנקים חברתיים הינם התאגדות פיננסית שקיימת בכל העולם המערבי. הודות להורדת דרישות ההון העצמי הקמת בנקים חברתיים הופכת להיות מעשית. חוק זה הינו מרכיב נוסף ברפורמה בבנקאות". הדיון בוועדה נערך בפרק ט' לתיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018. הצעת החוק מבקשת להסדיר את פעילותם של אגודות אשראי ומנפיקי כרטיסי חיוב. מטרת ההצעה הינה להגביר את התחרות בשוק האשראי הקמעוני, לאפשר לשחקנים מפוקחים חדשים להיכנס לשוק, לגוון את מקורות האשראי במשק ולהרחיב את היקף המוצרים ששחקנים אלו יכולים לספק. ההצעה תאפשר הקמתן של אגודות אשראי. האגודות יוכלו לספק ללקוחותיהן שירותי אשראי, חסכון ושירותים פיננסים הניתנים במסגרת חשבון עו"ש בבנק (הנפקת כרטיסי חיוב, ניהול חשבונות נירות ערך ועוד). ההחלטה צפויה לגוון את מקורות האשראי לציבור ולהוזיל את מחיר השירותים הפיננסים, על ידי הסרת חסמי כניסה. לדוגמה, ההון העצמי המינימלי ירד מ-75 מיליון ₪ ל- 3 מיליון ₪ בלבד. החלק השני של ההצעה, יאפשר לנותני אשראי חוץ בנקאים להציע מוצר נוסף – מסגרת אשראי ואשראי על גבי כרטיס, ובכך לפתוח את הענף לתחרות. ההסדרה תסיר חסמים בירוקרטיים עבור נותני אשראי חוץ בנקאיים. הרגולציה מותאמת לתקן האירופאי Payment Services Directive II, אשר מטרתו ליצור סביבה משותפת ואחידה ברחבי האיחוד האירופי בתחום האשראי החוץ בנקאי. היועץ המשפטי של משרד האוצר עו"ד יואל בריס שעמד בראש הוועדה שהמליצה על המהלך אמר כי ההצעה מציבה את האזרח במוקד. אגודה שיתופית תקרב בין הצרכן לאשראי בכך שהצרכן יהיה בעלים של האגודה. המודד להצלחה יהיה ההיבט הצרכני, תחרותי חדשני, והיכולת של הצרכן לעצב את המוצר ואת השירות שהוא מעוניין בו. האגודה תהיה מכוונת לפריפריה, שם הצרכנים מרגישים שהם לא מקבלים את השירותים שהם מעוניינים בהם. הצרכן יוכל לומר למנהל הבנק, אתה עובד אצלי, בא נבנה יחד את השירות. בעתיד, האזרח יוכל להיות חלק מעיצוב הפתרון שתפור למידותיו. לעומת המצב הנוכחי בו הצרכן מרגיש מנוכר. ח"כ חיים ילין שתמך בהצעה סבור שצריך להחריג מההצעה אגודות שיתופיות של הקיבוצים והמושבים ולא לאפשר להם להקים אגודות אשראי. ח"כ שלי יחימוביץ: "אף שאיני מחבבת את חוק ההסדרים, ההצעה ראויה ואני תומכת בה. אני מאמינה בקואופרטיבים. רכשתי מניה בבנק הקואופרטיבי אופק, בנק שקורא תיגר על המונופול הבנקאי".