בעקבות הפרסום ב-0404: תגובש תכנית למיגור רעש המואזין בירושלים - 0404
+
בעקבות הפרסום ב-0404: תגובש תכנית למיגור רעש המואזין בירושלים ג'וש וונדר

בעקבות הפרסום ב-0404: תגובש תכנית למיגור רעש המואזין בירושלים

בהמשך לפרסום היום (ד') בחדשות 0404 על סבל תושבים רבים בירושלים מקריאות המואזין ועל כך שלטענתם עיריית ירושלים אינה עושה דבר, הזדרזו היום בלשכת ראש העיר לפעול ולשגר מכתב בנושא למפקד המחוז במשטרה, תוך גיבוש תכנית פעולה ראשונית. ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, הנחה את מנכ"ל העירייה אמנון מרחב לגבש בשיתוף המשטרה תכנית פעולה להסדרת ואכיפת חוק הרעש הנובע מקריאות המואזין. ברקת פנה במכתב לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז ירושלים במשטרה, בעקבות פניות רבות שקיבל ובעקבות מכתבה של סגנית ראש העיר יעל ענתבי וציין כי "מהתלונות הרבות אותן אני מקבל עולה כי קריאות המואזין המגיעות ממסגדים משכונות סמוכות מהוות מטרד קשה מנשוא. האתגר העומד בפנינו מחייב שיתוף פעולה בין העירייה למשטרה לפיתרון הנושא תוך הפעלה משותפת של סמכויות המשטרה והעירייה וכן שיח משותף עם המנהיגות המקומית בשכונות הערביות, המינהלים הקהילתיים והתושבים בשכונות הסמוכות, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הפנים". ראש העיר ציין כי על תכנית ההסדרה לנושא לשקף את הנחות היסוד הבאות: • העירייה והמשטרה מכירות ומכבדות את עקרון חופש הדת והפולחן הדתי לאוכלוסייה המוסלמית בעיר, לרבות הזכות לאפשר קריאת המואזין. • מאידך קיים כשל ארוך שנים באי הסדרת רמת הרעש, מסגדים רבים מתקינים מערכות הגברה וכריזה ללא בקרה וללא התחשבות. עוצמת המערכות הללו ושעות ההפעלה והשימוש חורגים מהוראות החוק וגורמים בפועל למטרדי רעש המפריעים לתושבים רבים הגרים בסמוך ופוגעים באיכות חייהם. • מציאות זו אינה ייחודית רק לירושלים אלא קיימת למרבה הצער במקומות רבים בארץ ובעולם וידוע כי נעשו לא אחת ניסיונות להסדיר את השימוש במערכות הכריזה וההגברה באופן שלא ייגרם מטרד לשכנים גם בירושלים וגם בערים אחרות, לעתים בהצלחה מסוימת ולעתים ללא מענה ראוי. לאור זאת הנחה ברקת לגבש מסמך מדיניות אכיפה ברורה שיובא שיכלול: • מיפוי המסגדים המשתמשים במערכות הגברה וכריזה וביצוע ניטור רעש באופן שיטתי וקבוע. • יצירת נוהל עירוני והנחיות ברורות למפעילי המואזין הכולל הנחיות מקצועיות טכניות והנחיות להפעלה מיטבית של מערכת הקריאות, המאפשרות קריאות המואזין לטובת הציבור המוסלמי המעוניין בכך מחד, תוך מיתון הרעש והתחשבות כך שלא יהוו מטרד רעש למי שאינו מעוניין בכך. • מתווה הידברות עם ראשי הקהילות והדת ועם הגורמים המפעילים את המואזין שהוא מפתח להצלחת המהלך . • ביצוע עבודת מטה משותפת עירייה ומשטרה בתאום עם שאר גורמי האכיפה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים וכל גורם אחר רלוונטי. במקביל לגיבוש התכנית, הנחה ראש העיר לפעול באופן מיידי במקומות בהם לעירייה יש כבר תכנית עבודה מוכנה ללא דיחוי. במידה והדבר מחייב תקציב לשם כך הדבר יובא לאישור בהקדם. ראש העיר ציין בסיום מכתבו למפקד המחוז במשטרה כי, "אני תקווה כי באמצעות שיתוף פעולה מוצלח בין העירייה למשטרה כפי שקיים בנושאים אחרים, ביצוע עבודת מטה ופעולה יסודית נצליח לתת מענה הולם לתופעה שמטרידה את מנוחתם של תושבים רבים בעיר".