אושרה תוספת כספית למשרתי מילואים עצמאיים - 0404
+
אושרה תוספת כספית למשרתי מילואים עצמאיים חדשות 0404

אושרה תוספת כספית למשרתי מילואים עצמאיים

בתום עבודת מטה משותפת לאגף התקציבים במשרד הביטחון, צה"ל, משרד האוצר והמוסד לביטוח הלאומי, אישר שר הביטחון, אביגדור ליברמן, את התכנית לתגמול משרתי מילואים והנחה להקצות 30 מיליון ש"ח מתקציב הביטחון למימושה. ע"פ החלטת שר הביטחון, משרתי מילואים עצמאיים שאינם שכירים, יקבלו תוספת של 25% מהכנסתם הממוצעת. התוספת נועדה לשקלל את ההפסדים שעשויים להיגרם למשרתי המילואים העצמאיים, כגון: הוצאות קבועות ואובדן הכנסות עתידיות של העסק העצמאי, שאינן מתוגמלות כיום בחוק. התוספת תינתן אוטומטית לכל משרת מילואים עצמאי, ובלבד שמשרת המילואים אינו חוצה את תקרת התשלום הקבועה בחוק. משרתי מילואים עצמאיים שהכנסותיהם נמוכות מהתגמול המינימלי הקבוע בחוק (196 ש"ח ליום), יקבלו תוספת מעל לתגמול המינימלי ולא לפי שקלול הכנסותיהם בפועל. שר הביטחון, אביגדור ליברמן: "משרד הביטחון וצה"ל מודעים לכך שמשרתי המילואים הם נדבך מרכזי וחשוב ביכולתו של צה"ל להגן על מדינת ישראל. לכן אנו פועלים במגוון ערוצים לטובת מערך המילואים בכלל והמילואימניקים הפרטיים בפרט. לאור זאת, כשהצעת החוק של ח"כ עופר שלח הונחה בפני, הנחתי לפעול באופן מיידי למתן תוספות התגמול למשרתי המילואים העצמאיים ולהקצות את התקציב הדרוש לכך".