הוגשו המלצות הוועדה בנושא אלימות נשים - 0404
+
הוגשו המלצות הוועדה בנושא אלימות נשים משרד לביטחון פנים

הוגשו המלצות הוועדה בנושא אלימות נשים

המשנה למנכ״ל המשרד לביטחון הפנים, לייזר רוזנבאום, הגיש את ממצאי הוועדה הבינמשרדית להתמודדות עם האלימות נגד נשים לשר לביטחון הפנים גלעד ארדן. בעקבות הממצאים הוחלט על הקמת צוות יישום לתכנית פרטנית בשיתוף משרדי הרווחה וביטחון הפנים. ההמלצות יוגשו לאישור הממשלה. ההמלצות: 1. לנסח הגדרה ממשלתית מחייבת לאלימות במשפחה 2. תיקוני חקיקה 3. זרימת מידע ביעילות בין הגורמים המטפלים 4. מינוי ממונה אלמ״ב ברמה הארצית והמקומית שירכזו את כל הגורמים סביב שולחן אחד 5. עבודה קהילתית באמצעות תכנית עיר ללא אלימות שפועלת ב-151 רשויות ועוד 71 שבהן פועל אגף מצילה. 6. הקמת מרכזים לטיפול בגברים אלימים ולא רק העברת נשים למקלטים. 7. הפעלת טכנולוגיות כגון לחצני מצוקה ואזיק אלקטרוני למורחקים בצו.