הליכוד על דו״ח המבקר: ״דו״ח חיובי״ - 0404
+
הליכוד על דו״ח המבקר: ״דו״ח חיובי״ 0404

הליכוד על דו״ח המבקר: ״דו״ח חיובי״

היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אבי הלוי, מסר בתגובה לדו"ח המבקר: ״תנועת הליכוד מקבלת את הערותיו של מבקר המדינה והיא תיישם אותן במלואן. מבקר המדינה העניק לליכוד דו״ח חיובי על ביקורת חשבונותיו השוטפים לגבי התקופות שנבחנו בדו״ח. לגבי מערכת הבחירות לכנסת העשרים, המבקר קבע שהליכוד ניהל את חשבונותיו, בהתאם להנחיות מבקר המדינה. המבקר העיר בדו״ח בשתי סוגיות וקבע הנחיות כיצד יש לנהוג בסוגיות אלה בעתיד. נלמד את הנחיותיו ונפעל לפיהן״.