היום ג' באלול יום פטירתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל - 0404
+
היום ג' באלול יום פטירתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל

היום ג' באלול יום פטירתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, המכונה בראשי תיבות הראי"ה קוק, היה רבה הראשון של הרבנות הראשית לישראל, מייסד ישיבת "מרכז הרב" בירושלים, וממעצבי השיטה הרעיונית של הציונות הדתית.

היום ג' אלול יום פטירתו של הראי"ה קוק זכר צדיק וקדוש לברכה.

הרב אבי שיש, קרית משה, רחובות כתב לזכרו: "תורתו רחבה וגדולה הייתה. בהלכה, באמונה, במוסר, בקבלה, בשירה ובכל דבר מסעיפי התורה היה בקיא.

הרב קוק ראה בהשראה פנימית מקור לידיעות ודאיות. ככל שהרוח גדולה יש יותר יכולת להבין ולקיים את כל פרטיה ודקדוקיה של התורה. כך כתב: "על הידיעות העליונות אין מקום לשאול, מהיכן יודעים. כשמוצאים בקרב הנשמה רוח עליון, ואוצר ידיעות מסודרות מתאימות זו לזו, זהו היותר עליון שבבירורים".

הרב קוק תמך בכל ליבו וכתב מכתבים לחזק את ידי המסייעים ליהודי אתיופיה. במכתב שכתב כרב ראשי לארץ ישראל: "חובה קדושה מוטלת עלינו להתאמץ בכל כוחותינו להשיב את הכרת היהדות, קדושת האמונה וקיום המצוות המעשיות בטהרת ואחדות האומה הקדושה עם ד' לחלקים ידועים של עמנו אשר מרוב תלאות הזמן וצרות הגלות הרחקו מאתנו הן רחוק מקום והן רחוק דעות…

אחת מהפינות הנזכרות היא ארץ חבש. במדינה זו, הרחוקה ממרכז החיים היהודיים חיים זה יותר מאלפיים שנה רבבות יהודים, אשר למרות כל התלאות והצרות שעברו עליהם נשארו נאמנים לדתם ולעמם".

רוח גדולה שאיננה עוד איתנו כבר פ"ג שנים. תורתו הגדולה אנו לומדים, ומתוכה אנו מתחיים ומבינים את עוצמת הדור. דור הגאולה המקבץ נדחי ישראל, דור שיש בו נשמות גדולות המלאות בתורה, אמונה וחסד.

"כנסת ישראל היא תמצית ההויה כולה, ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה". אשרינו שזכינו ללמוד מתורתו ולחנך לאורו".