״תעירו אותנו מחלום הבלהות הזה״ - הלוויתו של יוסף קירמה ז״ל - 0404
+
״תעירו אותנו מחלום הבלהות הזה״ – הלוויתו של יוסף קירמה ז״ל שלמה מור

״תעירו אותנו מחלום הבלהות הזה״ – הלוויתו של יוסף קירמה ז״ל