מרזל: "בירושלים לא היה ולא יהיה דו קיום" - 0404
מרזל: "בירושלים לא היה ולא יהיה דו קיום" שלמה מור

מרזל: "בירושלים לא היה ולא יהיה דו קיום"