משרד החינוך פותח מוקדי מידע וסיוע למורים - 0404
+
משרד החינוך פותח מוקדי מידע וסיוע למורים מיכל פתאל

משרד החינוך פותח מוקדי מידע וסיוע למורים

על רקע הרפורמה בתחבורה הציבורית הנחה משרד האוצר לקזז בשכרם של כל עובדי המגזר הציבורי ובכלל זה בשכרם של עובדי ההוראה. עם היוודע דבר הקיזוז בשכרם של עובדי ההוראה פעל משרד החינוך באופן מידי להעביר מקדמות (החזרים כספיים) לאלה ששכרם קוזז בסכום של מעל 400 ₪. המקדמות הועברו עוד לפני החג. בנוסף, כבר באותו יום יידע המשרד את המורים באמצעות מסרונים בדבר הקיזוז וכן בדבר המקדמה שניתנה בו זמנית. יצויין, כי המקדמות אשר הועברו אל המורים נתנו מענה לקיזוז שנעשה בשכרם. בהתאם להנחיית מנכ"לית המשרד החל מיום א' הקרוב, ה- 9.10.2016 ייפתחו במחוזות ובמטה מוקדי מידע לעובדי ההוראה. המוקדים יפעלו בימים א', ב' ו- ה' בין השעות 09:00-11:00 ו- 14:00-17:00. מוקדים אלה יאויישו על ידי חשבי שכר ומידענים. עובדי ההוראה יוכלו ליצור קשר טלפוני או באמצעות מיילים לחשבי השכר או באמצעות פנייה מקוונת בפורטל עובדי ההוראה כדי לקבל מידע אודות ההחזר הכספי או בכלל אודות תלוש השכר. בנוסף, ביום א' הקרוב יקיים המשרד צ'אט חי בעמוד הפייסבוק של משרד החינוך, בין השעות 14:00-15:30. אנשי המקצוע של המשרד יעמדו לרשות עובדי ההוראה.