משרד הבריאות השמיד מוצרי דגים במפעל בבני ברק - 0404
+
משרד הבריאות השמיד מוצרי דגים במפעל בבני ברק חדשות 0404

משרד הבריאות השמיד מוצרי דגים במפעל בבני ברק

משרד הבריאות מודיע על השמדת מוצרי דגים במפעל ובחנות המפעל "הודו בני ברק בע"מ", רחוב הושע 21 בני ברק. בתאריך ה-6.10.16, נערכה ביקורת על ידי הווטרינר המחוזי של לשכת הבריאות המחוזית תל- אביב במפעל ובחנות המפעל "הודו בני ברק בע"מ", רחוב הושע 21 בני ברק. במהלך הביקורת נמצאו מוצרי דגים ללא סימון כנדרש. כמו כן, נמצאו מוצרי דגים בעלי שינויים אורגנולפטיים (שינוי מראה, וצבע). מכירת מוצרי הדגים, אחסונם ושיווקם ללא התנאים הנדרשים בחקיקה עלול להזיק לבריאות הציבור. בהוראת הווטרינר המחוזי של תל אביב הושמדו 60.75 ק"ג דגים.