בהנחיית הרמטכ״ל החלה הבוקר ביקורת פתע בבסיסי צה״ל - 0404
+
בהנחיית הרמטכ״ל החלה הבוקר ביקורת פתע בבסיסי צה״ל דובר צה"ל

בהנחיית הרמטכ״ל החלה הבוקר ביקורת פתע בבסיסי צה״ל

בהנחיית הרמטכ״ל, רא״ל גדי איזנקוט, החל הבוקר (ג׳) מבקר צה״ל, תא״ל (במיל׳) אילן הררי, בביקורת פתע נרחבת בצה״ל בנושא מרכזיות המפקד בהכשרות. הביקורת מתבצעת במקביל ב-13 מוקדי בדיקה, ע״י כ-30 מבקרים מיחידת מבקר צה״ל בסדיר ובמילואים. מטרת הביקורת היא לבחון את מרכזיות המפקד בהכשרות, בעיצוב דמותו של החייל, בדגש על הכשרות היסוד ובמעבר מאזרח לחייל ואופן הטיפול בפרט. במהלך הביקורת יבדקו בסיסי הכשרה מכלל יחידות צה״ל. במסגרת הביקורת ייבדקו התכנים המועברים ע״י המפקד בהכשרת החייל ביניהם השבועה, הפקודה ורוח צה״ל. בנוסף, תיבדק נוכחות המפקד ומעורבותו האישית בתרגילים, באימונים ובהכנת סגל המפקדים, וכן, האקלים היחידתי בדגש על יחסי מפקד פקוד. נושאים נוספים שייבדקו: שימוש במרצי חוץ, התמודדות עם נשר וטיפול בעריקים ונפקדים, מדיניות וחוקיות קבלת תרומות, הטיפול באוכלוסיות מיוחדות והתמודדות המפקדים עם אתגר הרשתות החברתיות.