הזוי כמה שזה הזוי: הסרטון שצריך להגיע לכל שר בממשלה - 0404
+
הזוי כמה שזה הזוי: הסרטון שצריך להגיע לכל שר בממשלה צבי פישמן

הזוי כמה שזה הזוי: הסרטון שצריך להגיע לכל שר בממשלה