הקהילה הצרפתית נפרדה מהרב סיטרוק בבית הכנסת בפריז - 0404