חייל דתי יוכל להעדר מאירוע הווי ונופש, הוסדרו מגורים משותפים בחירום - 0404
+
חייל דתי יוכל להעדר מאירוע הווי ונופש, הוסדרו מגורים משותפים בחירום שלומי צור

חייל דתי יוכל להעדר מאירוע הווי ונופש, הוסדרו מגורים משותפים בחירום

צה"ל שינה נהלים בכל הקשור בחיילים וחיילות בצבא והבעיות שנוצרו סביב פעילויות משותפות, בעיקר במגזר הדתי והמסורתי. על פי הפקודה החדשה, יכול כעת כל חייל (בעיקר הדבר נוגע לחיילים דתיים) לבקש להעדר מאירוע הווי ונופש צבאי וזאת אם הדבר פוגע ברגשותיו. החייל יגיש בקשה למפקד והוא זה שיוכל להאשר לחייל להעדר. כלל החיילים, כולל הדתיים, לא יוכלו להעדר מאירועים וטקסים רשמיים של צה"ל. בנוסף, בצה"ל הסדירו בפקודה החדשה את נושא המגורים המשותפים בחירום. עד עתה, נאסר על חיילים וחיילות ללון יחד באותו החדר, אלא שכעת יותר הדבר רק במסגרת חירום. לדוגמא, בעת נפילת טילים, מלחמה, מבצע צבאי וכד', כאשר אין ברירה אחרת.