משלוח אלמוגים אסורים לייבוא נתפס בנתב"ג על ידי השירותים הווטרינרים ופקחי רשות הטבע והגנים - 0404
+
משלוח אלמוגים אסורים לייבוא נתפס בנתב"ג על ידי השירותים הווטרינרים ופקחי רשות הטבע והגנים רשות הטבע והגנים

משלוח אלמוגים אסורים לייבוא נתפס בנתב"ג על ידי השירותים הווטרינרים ופקחי רשות הטבע והגנים

כ-157 פרטים של אלמוגים מ-10 מינים שונים האסורים לייבוא נתפסו ביום חמישי האחרון במשלוח דגים ואלמוגים לנוי במסגרת פעילות אכיפה שבוצעה ע"י השירותים הווטרינרים בנתב"ג ופקחי רשות הטבע והגנים. משלוח האלמוגים כלל רק מינים אסורים בייבוא ובנוסף נמצאו גם 15 צדפות מסוג טרידקנה האסורות לייבוא. החשוד בייבוא הלא חוקי הוא יבואן ותיק מהצפון בעל חנות לדגים ואלמוגים.

בעקבות התפיסה נפתח תיק חקירה לחשוד על ידי רשות הטבע והגנים.

ברשות הטבע והגנים מציינים כי ייבוא חיות בר וערכי טבע מוגנים לישראל מותר רק באמצעות היתר ייבוא מסודר, כאשר המינים המותרים לייבוא לישראל נקבעים על ידי הרשות תוך בחינת מגוון שיקולים בהם מניעת סיכון לאדם, סיכונים אקולוגיים ופגיעה אפשרית בערכי הטבע המקומיים. ברשות הטבע והגנים מוסיפים כי רשימות המינים מפורסמות ומתעדכנות בשוטף באתר רשות הטבע והגנים.

רשות הטבע והגנים

רשות הטבע והגנים

רשות הטבע והגנים

רשות הטבע והגנים

רשות הטבע והגנים