פלאפון חויבה לפצות לקוח בסכום של 10,000 ש"ח - 0404
+
פלאפון חויבה לפצות לקוח בסכום של 10,000 ש"ח חדשות 0404

פלאפון חויבה לפצות לקוח בסכום של 10,000 ש"ח

הנה עוד הוכחה שלא צריך לחשוש מהגשת תביעה נגד חברות ענק: חברת פלאפון תקשורת חויבה לפצות לקוח בסכום של 10,000 ש"ח בגין הטעייה מכוונת – כך קבע בית המשפט. התובעים, תושבי מגדל העמק, טענו שלפי הצעת הנתבעת התקשרו עמה בהסכם, לפיו תספק הנתבעת לתובעים מכשיר סלולרי ורמקול, בתמורה לתוספת של 3 ש"ח לחבילת השירות שהייתה מוסכמת בין הצדדים עובר לעסקה נשוא התביעה. התובעים מדגישים, שהנתבעת הציגה את הצעתה, ככזו שבה ניתנים המכשירים במתנה. בהמשך התברר לתובעים, שהנתבעת מחייבת אותם בכל חודש, בעבור המכשיר הסלולרי סך של 46 ש"ח למשך 36 חודשים ועבור הרמקול הנייד סך של 10 ש"ח למשך 36 חודשים (כאשר סך כל החיוב של התובעים לא חורג מהבטחת הנתבעת להם). זאת על אף שהתובעים הבהירו לנתבעת מראש שאינם מעוניינים לשלם עבור פריטים אלה, והם מסכימים לקבלם רק בהנחה שעלותם הכוללת בחודש הינה 3 ש"ח. כאשר התבררו נתונים אלה לתובעים, פנתה תובעת 1 לנתבעת וביקשה לבטל את העסקה הנוגעת לשני הפריטים. תובעת 1 לא זכתה לשירות הולם מטעם נציגי הנתבעת, והתובעים ניסו שוב ושוב לפתור את הבעיה בשיחות טלפוניות אך ללא הצלחה. התובעים נאלצו לפנות לסניפי הנתבעת בניסיון לבטל את העסקה, וגם שם לא זכו לשירות ולמענה הולם ונאלצו לבזבז את זמנם שם. התובעים ביקשו מנציגות הנתבעת לבדוק את השיחות המוקלטות הרלוונטיות, על מנת שיווכחו בצדקת טענותיהם, ולא נענו. הנתבעת מוכנה כיום לבטל את העסקה שבה מדובר, והוויכוח בין הצדדים הינו בשאלה, האם מגיע פיצוי לתובעים על ה"טרטורים" שעברו בפרשה זו, ועל עוגמת הנפש ממנה סבלו בניסיונותיהם לשכנע את הנתבעת שהיא גורמת להם עוול באופן שבו היא מוציאה אל הפועל את העסקה נשוא התביעה. השופט יובל שדמי ציין בפסק הדין כי "זהו ניסיון ציני ושיטתי של הנתבעת, להשיב את יחסי הלקוחות והנתבעת לימים האפלים בטרם נפתח שוק הסלולר לתחרות אמיתית ובטרם נאסר על חברות הסלולר לקשור את הלקוחות אליהן לתקופה ארוכה." כמו כן הדגיש כי האמור מצדיק ומחייב, לפסוק לטובת התובעים "פיצוי לדוגמא" על מנת לעודד עתירת צרכנים נגד התנהלות נפסדת של ספק גדול ועל מנת להרתיע את הספק וספקים אחרים מהתנהלות דומה. לדעת בית המשפט מתקיימות במקרה זה נסיבות מחמירות המאפשרות פסיקת פיצויים בסכום של עד 50,000 ₪ והביע תקווה שהנתבעת תתעשת עוד קודם שתידרש לשלם פיצוי בסכום שמעל 10,000 ש"ח.