הפצ״ר על דו״ח בצלם: ״הטיה קשה וחוסר מקצועיות״ - 0404
+
הפצ״ר על דו״ח בצלם: ״הטיה קשה וחוסר מקצועיות״ חדשות 0404

הפצ״ר על דו״ח בצלם: ״הטיה קשה וחוסר מקצועיות״

הפרקליט הצבאי הראשי הגיב לדו״ח שפרסם ארגון "בצלם״ ואמר כי ״עולות תהיות של ממש״ מהי המוטיבציה שמאחוריי ארגון הארגון. הפצ״ר: ״ארגון "בצלם" מנהל מזה זמן מסע של דה-לגיטימציה למערכת המשפט הישראלית בכלל, ולמערכת המשפט הצבאית בפרט. הדו״ח הנוכחי הוא צעד נוסף במסע זה, ועולות תהיות של ממש מהי המוטיבציה שמאחוריו. הדו״ח לוקה בהטיה קשה ובחוסר מקצועיות, ונראה שבדרך אל היעד של הצגת מערכת המשפט הישראלית כמערכת פגומה, כל האמצעים כשרים מבחינת "בצלם". כך, הדו״ח מתעלם מנתונים וממידע רב שפורסמו על-ידי מדינת ישראל מתוך גישה של שקיפות, או מציג מידע זה באופן מסולף. הדוח גם מגלה חוסר הבנה גמור של מציאות הלחימה ברצועת עזה, בצד חוסר מקצועיות וחוסר מומחיות ביחס לפרשנות וליישום דיני הלחימה במציאות זו. כך למשל, הדו״ח מתעלם מן העובדה שאותם אירועים של תקיפות מן האוויר שהביאו למותם של אזרחים פלסטינים, חרף תוצאותיהם הטראגיות, הינם אירועים חריגים, כאשר במרבית התקיפות מן האוויר שביצע צה"ל במהלך מערכת "צוק איתן" (למעלה מ- 6,000 תקיפות!) לא נגרמה פגיעה באזרחים. בניסיון להסיק על המדיניות המבצעית של צה"ל, ראוי היה ש"בצלם" יתייחס לא רק לאותם המקרים החריגים, אלא יבחן אותם בהקשרם הכולל. בנוסף, הדו״ח שב וממחזר טענות שעלו כבר בעבר ביחס למאפיינים של מערכת המשפט הצבאית. טענות אלה נבחנו בשנים האחרונות על-ידי ועדות ממלכתיות עצמאיות, שמצאו כי מנגנוני הבדיקה והחקירה בצה"ל ודרכי פעולתם מתיישבים עם כללי המשפט הבין-לאומי, וכי מערכת המשפט בצה"ל פועלת באופן מקצועי, יסודי וללא משוא פנים. צה"ל מחויב לשלטון החוק בכלל פעולותיו, הן בביצוע פעולות הלחימה, והן בבדיקה ובחקירה של טענות להפרת הדין אגב פעולות אלה. כך היה, וכך יהיה גם בעתיד. כפי שפורסם כבר בעבר, למעלה מ- 250 אירועים חריגים שהתרחשו במהלך מערכת "צוק איתן" הועברו לבדיקה ולחקירה של הרשויות הרלוונטיות בישראל. אירועים אלה מתייחסים למרבית מקרי המוות של אזרחים פלסטינים במהלך מערכת "צוק איתן". התמונה העולה עד כה מתהליך הבדיקה והחקירה, שטרם הסתיים, הינה שבמרבית האירועים שנבחנו לא התעורר חשד סביר לביצוע עבירה פלילית על-ידי כוחות צה"ל, לא ברמה הפרטנית ולא ברמת המדיניות. בה בעת, הופקו לקחים מבצעיים חשובים, הן פרטניים והן מערכתיים, במטרה לצמצמם את הפגיעה באזרחים וברכושם בעתיד. צה"ל מכיר בחשיבות פעילותם של ארגונים הבוחנים באופן ביקורתי את פעילותו. עם זאת, יש להצר על הבחירה של "בצלם" לפרסם דו״ח הלוקה בחוסר מקצועיות וגישה מוטית״.